ICF Movement

ICF Movement je odvětvím ICF Curych, které světu představuje nový koncept současné církve aktuální nejen pro Švýcarsko, ale pro i další země po celém světě. Poskytuje pomoc při vytváření nových církví ICF, a to finanční podporou i koučinkem. Pořádá také pravidelné konference ve Švýcarsku i v jiných částech Evropy, které jsou zaměřeny na předávání svých hodnot a know-how ostatním církvím po celém světě.