O PROJEKTU REACH 2020

Jsme požehnáni, abychom byli požehnáním – to je jedno z našich nejzásadnějších přesvědčení jako rodiny i jako církve. Jsme vděční, že Bůh se o nás pečlivě stará a chceme předat dál, co nám tak štědře poskytuje. Každá církev, i naše církev, má vliv na své okolí. I nás si Bůh doposud používal, abychom byli místem, kde lidé poznávají Ježíše, zažívají přátelství a kde se k druhým neobracíme zády.

Projektem REACH se chceme stát součástí Boží odpovědi na potřeby mimo ICF Praha. Máme šanci reagovat na potřeby naší společnosti podle Božího srdce. Chceme otevřít své srdce pro druhé, aby i oni mohli poznat Ježíše. Chceme naplňovat potřeby lidí, kteří se dostali do těžkých situací a ke kterým se společnost nebo jejich nejbližší otočili zády. Chceme, aby se církve stávaly duchovním domovem nejen pro následovníky Ježíše, ale i pro lidi, kteří by ho rádi poznali.

S touto touhou jsme připravili několik projektů. Chceme tě k nim srdečně přizvat. Jen si představ, co všechno můžeme dokázat, když spojíme své síly!

Za tvé modlitby i za tvou finanční podporu ti děkujeme.

Daniel & Kristýna Skokanovi,

hlavní vedoucí ICF Praha