OSLOVUJEME LIDI.
NAPLŇUJEME POTŘEBY.

REACH BEYOND je naše každoroční fundraisingová kampaň. Umožňuje nám nadchnout více lidí pro Ježíše, naplňovat potřeby druhých, rozšiřovat naši církev na lokální úrovni a zakládat nové sbory po celém světě.

O PROJEKTU REACH BEYOND 2024

Vždyť od něho dostáváte nejen všechno, co sami potřebujete, ale navíc ještě tolik, abyste mohli být štědří i k jiným. – 2. Korintským 9:8  |  Bible (SNC)

Máme Boha, který nás doslova zasypává dobrými věcmi. Věrně nás zaopatřuje vším, co potřebujeme. Jsme Mu za to neskonale vděční. Jeho vytrvalá štědrost nás znovu a znovu inspiruje, abychom i my sami byli štědří.

REACH BEYOND znamená splynout s Božím srdcem. Znovu a znovu zažíváme Boží štědrost. Společně chceme tuto zkušenost předávat dál a konat dobro svou vlastní štědrostí. Bez ohledu na svou aktuální situaci můžeme každý něčím přispět. Díky různým lokálním i celosvětovým projektům umožňujeme lidem poznávat Ježíše. Společně se stavíme proti nespravedlnosti a snažíme se po celém světě zakládat církve v rytmu doby. Váš dar má smysl – ne kvůli výši částky, ale protože jím odrážíte Boží štědrost.

Jsme požehnáni k tomu, abychom sami byli požehnáním.  Níže vám přinášíme přehled různých projektů, které nám letos leží na srdci. Zveme i vás, abyste se stali součástí projektu REACH BEYOND 2024. Společně můžeme pozitivně měnit svět kolem sebe!

Daniel & Kristýna Skokanovi

hlavní vedoucí ICF Praha