Vedoucí ICF Praha

Energie naší církve vychází z upřímného závazku mnoha dobrovolníků, dárců, účastníků smallgroups i lidí, kteří se za ICF pravidelně modlí. Společně dáváme to nejlepší, abychom z ICF vytvořili místo, kde mohou lidé zakoušet Boží lásku.

Daniel Skokan jako senior pastor spolu s dalšími vedoucími reprezentují zájmy, odpovědnost a kompetence všech oblastí ICF Praha.